60113797 - Dagligt 08 - 20 hej@holdfri.dk

Handelsbetingelser

Læs venligst vores handelsbetingelser. Det er så meget nemmere at tage evt. misforståelser i opløbet.

Kontakt: 60113797, hej@holdfri.dk

Disse handelsbetingelser er gældende for alle bestillinger, bekræftet af kunden.

Senest revideret 20. april 2024. Udskriv og gem en kopi til senere reference.

 

Bekræftelse af ordren

Ved at acceptere en ordre, enten ved at godkende den tilsendte ordrebekræftelse eller den foreslåede behandlingsdato beskrevet via e-mail, SMS eller sendt pdf, bekræfter kunden, at ordren vil blive udført i overensstemmelse med disse handelsbetingelser. I tilfælde af tvivl, har disse handelsbetingelser altid forrang.

Prismatch giver tryghed

Vi har ikke sæson rabatter, men fast lav pris hele året, og vi prismatcher alle skriftlige, sammenligelige og replikerbare tilbud indtil 30 dage efter rensningen. Og giver 5% rabat på prisen, hvis du finder det billigere.

Skriftlige tilbud er gældende i 14 dage.

 

Afbestillingsbetingelser

Vi planlægger vores tid så optimalt som muligt, for at sikre vores kunder de bedste priser. Afbestilling eller flytning i sidste øjeblik, betyder at vi kan have sagt nej til en anden kunde. Derfor fakturerer vi:

  • 10% af ordrebeløbet inkl. moms, dog min. 300 kr. ved afbestilling senere end 8 dage efter bekræftelse af ordren
  • 30% af ordrebeløbet inkl. moms, dog min. 700 kr. ved afbestilling 5 dage inden udførelse
  • 50% af ordrebeløbet inkl. moms, dog min. 1.200 kr. ved afbestilling 2 dage inden udførelse
  • 100% af ordrebeløbet inkl. moms, ved afbestilling, eller forgæves udkørsel på dagen.

Flytning af en ordre, hvor vi ikke kan finde en anden kunde til den aftalte dag, betragtes som en afbestilling, og faktureres i henhold til ovenstående.

Forgæves udkørsel på dagen uanset årsag fx, men ikke begrænset til:

  • Manglende adgang til vand, for lavt vandflow
  • Manglende adgang til, eller rydning af, arealet som skal renses
  • Kundens angivne antal m2 overstiger det faktiske areal med mere end 25%, og det ikke er muligt at løse opgaven på den pågældende dag af tidsmæssige årsager.

–  betragtes som afbestilling på dagen og faktureres med 100% af ordrebeløbet inkl. moms.

Faktureret beløb for forgæves udkørsel, fratrukket et gebyr på 700 kr. inkl. moms, modregnes i evt. efterfølgende fakturering af samme ydelse, leveret indenfor 3 måneder regnet fra den oprindelige leveringsdato.

 

Ansvarsfraskrivelse

Vores tilbud og ordrebekræftelse udgør alene en indsatsforpligtelse. Vi renser og behandler din terrasse/tag/hus som aftalt, men kan ikke garantere at de ønskede resultater opnås.

Eventuel nødvendig efterbehandling fx, men ikke begrænset til, slibning eller rensning af fuger, er for kundens egen regning.

Holdfri.dk/Odsherred terrasserens eventuelle ansvar kan, uanset årsag,  i ingen tilfælde overstige ordresummen.

 

Betalingsbetingelser

Vores betalingsbetingelser er 5 dage netto.

Ydelsen faktureres, når hovedydelsen, overfladerensning og algebehandling, er leveret. Levering af nano-imprægnering er vejrafhængig, og leveres så hurtigt vejret tillader det, efter at terrassen er helt tør.

Levering af nano-imprægnering, er ikke opsættende for rettidig betaling. Skulle det, mod forventning, ikke være muligt at nano-imprægnere terrassen, krediteres 5 kr. per m2 inkl. moms.

Evt. uenighed omkring den leverede ydelse, har ikke opsættende virkning for betalingen af ydelsen.

 

Reklamation

Evt. reklamation skal være skriftlig, begrundet, og være Holdfri.dk i hænde senest 5 dage efter levering af hovedydelsen.

 

Sådan behandler vi jeres terrasse

Afrensning: Vi afrenser terrassen og fjerner snavs, pollen og døde alger.

Algebehandling: Efter rens, desinficerer vi overfladen med algefjerner, så den er klar til imprægnering.

Oprydning: Vi rydder op efter os, og skyller efter. I må dog forvente at vinduerne evt. skal pudses efterfølgende.

Imprægnering: Når overfladen er tørret op, kommer vi tilbage og imprægnerer terrassen så den bliver modstandsdygtig over for opfugtning og nye alger. Imprægnering udføres sædvanligvis ikke samme dag som rensningen, og terrassen skal holdes ryddet.

For fliseterrasser: Evt. levering og udfejning af fugesand indgår ikke i standardprisen.

 

Beregning af arealer

Alle ordrer planlægges og bekræftes efter det antal m2 kunden har angivet i sin henvendelse, og som angives i tilbud og ordrebekræftelsen.

På dagen for behandlingen af terrassen, opmåler vi det rensede antal m2, og fakturerer i henhold til dette. Evt. trapper/afsatser samt skørter og afdækninger som renses, medregnes i det opmålte areal.

Terrasser som vi har opmålt forud for accept af opgaven, faktureres efter det opmålte og bekræftede antal m2.

Før vi kommer – Dette skal du klargøre

Arbejdet udføres på det tidspunkt vi har aftalt. Bliver vi forsinkede, giver vi naturligvis besked.

Der skal være fri adgang til grund/terrasse, for maskiner og materialer. Er der trapper skal I meddele os det på forhånd.

Husk at vi skal have adgang til normal udendørs vandtilslutning. Du skal tjekke at vandtrykket er tilstrækkeligt.

Vi skal bruge min. 15 lt/min. til træterrasser og min. 20 lt./min. til fliseterrasser med flisepest.
20 lt./min. = En 10 lt. vandkande som fyldes på 30 sek. (10 lt / 30 sek. x 60)

På dagen skal terrassen være ryddet. Stil gerne tingene 5-10 meter fra terrassen, så vi kan komme til med maskinen og jeres ting ikke bliver snavset til. Vi kan i begrænset omfang, og uden ansvar, påtage os at flytte mindre lette møbler. Der renses/efterbehandles rundt om ikke flytbare møbler/krukker etc.

Husk at afbryde/stoppe robotplæneklippere eller andet, som kan beskadige vores udstyr.

For fliseterrasser er det desuden en god idé at hakke/klippe de græskanter og ukrudt, der evt. er groet ind over fliserne, for at få opnå det bedste resultat. Hvis der er for meget græs/ukrudt, eller hvis væksten overstiger 0.5 cm, er det ikke sikkert vi kan rense. (Se forgæves udkørsel)

Er du i tvivl, så send os et billede af terrassen på 60113797.

 

Når vi har renset terrassen

Vi tilstræber at komme forbi og imprægnere indenfor 14 dage, afhængig af vejrforholdene da terrassen skal være helt tør. (Langt de fleste terrasser bliver dog færdigbehandlede inden for få dage.)

I mellemtiden er det vigtigt, at terrassen så vidt muligt bliver holdt rene, og frie for møbler etc.

Vi forsøger at ringe til jer, inden vi kommer og imprægnerer. Hvis vejret er til det, og vi er i området, skriver vi til jer, så I ved at vi har været der. Når imprægneringen har hærdet 2-3 timer, kan møblerne stilles tilbage, og der kan tilføres sand på fliseterrasser.

 

Fliserens – Det skal I være opmærksom på

Fliserensning fjerner op til 80% af materialet mellem fliserne, og det er derfor en god idé at fylde fugerne op igen efterfølgende, med stenmel eller fugesand. Påfyldning skal først foretages efter imprægneringen.

Græs og ukrudt mellem fliserne skal være klippet ned til maks. 0.3 mm, for at vi kan benytte vores renser. Ikke alt græs/ukrudt mellem fliserne kan forventes fjernet, da det ikke er formålet med rensningen.

Fugesand og udfejning, er ikke inkluderet i prisen.

Bemærk at der kan forekomme kalkudtræk ved rensning af overdækkede fliseterrasser. Giv os besked hvis I IKKE ønsker vi afrenser disse. Uanset, bedes I holde disse arealer fri for møbler mv. da vand og snavs kan løbe derhen.

For fliseterrasser med bed/græskant/manglende fald som forhindrer afløb og danner søer, samt for terrasser som indeholder elementer af chaussésten der ikke er oplyst ved bestilling eller anført i ordrebekræftelsen, forbeholder vi os et tillæg på min. 10% af fakturaprisen inkl. moms.

 

Træterrasser – Det skal I være opmærksom på

Træterrasser som har været behandlet med olie, eller andet middel, inden for de sidste 2-3 år, er ikke nødvendigvis egnede til nanoimprægnering. Kontakt os hvis terrassen har været behandlet, eller hvis I er i tvivl.

Bemærk at rensningen kan fjerne pigment, gammel olie, maling og andet i overfladen fra tidligere overfladebehandlinger. Vi kan ikke garantere at evt. tidliger overfladebehandling fjernes ensartet. Formålet med behandlingen er udelukkende fjernelse af snavs, pollen og døde alger.

Rensning bag, og under, evt. gelændere og trapper, kan kræve håndarbejde. Vi forbeholder os et tillæg på min. 10% af fakturaprisen på terrasser vi ikke har set før tilbud, hvis rensningen går ud over det normale. Send os evt. et billede af evt. rækværk, gelændere og trapper/afsatser.

 

Supplerende tilbud

Mulighed for en 10 års garanti mod flisepest og nye alger med TerrasseCare

Med et årligt garantieftersyn, hvor vi checker terrassen, og evt. algebehandler mod synlige alger og ny flisepest, er du sikret en flot og problemfri terrasse i indtil 10 år.

Prisen for TerrasseCare er 750 kr. inkl. moms pr. år, op til 50 m2. Herefter 250 kr. pr. 50 m2, og bestilles senest 3 md. efter behandlingen, men betales først ved udførelse.

Der er ikke nogen binding, og garantien gælder så længe ordningen løber.
Læs om TerrasseCare og bestil

Algebehandling af jeres tag

Når vi er på adressen, kan vi algebehandle jeres tag. Behandlingen slår evt. alger ihjel, og forebygger ny algevækst. Prisen er 750 kr. for tage op til 200 m2, herefter 200 kr. pr. 50 m2.

Bemærk. Det er vigtigt at I fjerner visnet mos og alger, for at give behandlingen størst mulig effekt.  Bestil

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Kontakt os alle dage mellem 8 og 20. Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi er her når du er her.

 

Revideret: 22. marts 2024.

Print en kopi af betingelserne til senere reference.